Make your own free website on Tripod.com

La Secció Sindical és.................

Explicació de que és la Secció Sindical i els seus objectius