Make your own free website on Tripod.com
1ª Jornada d'Infermeria
d'Anàlisis Clíniques de Catalunya

BUTLLETÍ D'INCRIPCIÓ

Nom: Cognoms:
Adreça:
CP: Població: Província:
Telèfon: Fax: E-mail:
Centre de treball:
Lloc de treball:
Categoria professional:QUOTA D'INCRIPCIÓ

10.000 Ptes. La quota d'inscripció inclou: documentació, café, dinar de treball i certificat acreditatiu de la jornada.

FORMA DE PAGAMENT

Transferència bancària a: I Jornada d'Infermeria d'Anàlisis Clíniques de Catalunya. Fundació August Pi Sunyer.
Banc 0182. Oficina 3050 DC 01 Número de compte 0000552417.

TRAMETEU UNA CÒPIA DE LA TRANSFERÈNCIA BANCARIA A:
Sra. Susi Orts.
Laboratori de Bioquímica.
Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge.
c/ Feixa Llarga, s/n. 08907 L'Hospitalet de Llobregat.
Tel.Fax: 93-2607546.

Hospital de Bellvitge

NurseLink Banner ExchangeNurseLink Banner Exchange
NurseLink Banner Exchange