Make your own free website on Tripod.com

1ª Jornada d'Infermeria
d'Anàlisis Clíniques de Catalunya


Hospital de Bellvitge
Sala d'actes de l'Hospital Prínceps d'Espanya.
7 de novembre de 1998

Participa!!!La finalitat de la jornada és implicar la infermeria dels Laboratoris Clínics en l'elaboració i l'aplicació de normes específiques per obtenir el reconeixement de la qualitat (certificació i acreditació) per millorar l'atenció als clients, minimitzar errors i aprofitar al màxim els recursos tècnics, humans i econòmics, garantint als seus clients que els processos analitics emprats, mitjançant el sistema de qualitat, són útils i satisfactoris per la salut de la població.El tema central de la Jornada serà:
"La Qualitat en els Laboratoris d'Anàlisis Clíniques".

Seran admeses comunicacions orals i en poster.


En aquesta pàgina podeu trobar:

 • Organitza aquesta Jornada.
 • Programa definitiu.
 • Coordinació i Col·laboracions a la organització d'aquesta Jornada.
 • Inscripcions butlletí d'inscripció.

  Més informació per correu electrònic: cmmc@redestb.es


  (C) WEB dissenyada i mantinguda per Albert Cortés Borra - 1998

  NurseLink Banner ExchangeNurseLink Banner Exchange
  NurseLink Banner Exchange